METSISTÄ JA PUISTA

Antti Hintsa ja Jaana Maijala & Ville Linna

19.9.2020 – 23.1.2021

METSISTÄ JA PUISTA – näyttelyssä on taiteilija Antti Hintsan (s.1984) valokuvia sarjasta ”Kotini on metsä” ja taiteilijaparin Jaana Maijala (s.1984) & Ville Linna (s.1982) valokuvia ja äänityksiä sarjasta ”Prometheuksen kanto”. Näyttely esittelee valokuvin, tarinoin ja äänittein ihmisten moniäänistä metsäsuhdetta sekä historiallisesti merkittäviä ja uhanalaisia puita. Näyttely nostaa samalla esiin ympäristömme nykytilan.

Antti Hintsan ”Kotini on metsä” -projekti on visuaalinen puheenvuoro metsien arvosta. Se kokoaa laajasti metsän merkityksiä ja rakentaa tarinan ihmisten henkilökohtaisista ja syvistä siteistä metsään tarkastellen metsäsuhdetta paikallisen identiteetin yhtenä lähtökohtana. Metsän jäädessä usein julkisuudessa talouden ja luontoarvojen kiistakapulaksi, Hintsa haluaa laajentaa käsitystä metsästä isompana kokonaisuutena ja katsella sitä ihmisten – tavallisten metsänkäyttäjien – kautta.

Hintsa tuo teoksissaan esille sen, miltä metsä näyttää metsästä käsin. Kotini on metsä-projektin kuvissa esiintyvät ja ääneen pääsevät metsurit, marjastajat, eräilijät, metsäkoneenkuljettajat, metsänomistajat, retkeilijät ja muut, joiden elämässä metsä on keskeisellä sijalla. Tämä kokemuksellinen metsäkäsitys on kuva siitä, miten erilaiset metsäsuhteet muokkaavat tapaamme katsoa ja kokea metsää.

”Prometheuksen kanto” on Jaana Maijalan ja Ville Linnan kesällä 2018 aloittama projekti, joka dokumentoi valokuvaamalla ja äänittämällä historiallisesti merkittäviä ja uhanalaisia vanhoja puita. He ovat valokuvanneet puut tallentamalla ne mustavalkoiselle laakafilmille. Nauhoitukset he ovat tehneet itserakennetulla bioakustisella mittalaitteistolla, joka muuttaa puissa kulkevan sähkövirran ihmiskorvin kuultavaksi ääneksi. Nauhoituksia Maijala ja Linna ovat tähän mennessä tehneet Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa, Amerikan länsirannikolla sekä Hiroshimassa ja Tokiossa Japanissa.

Ensimmäisissä äänityksissä Maijala ja Linna huomasivat jokaisella puulla olevan täysin yksilöllisen äänen. Äänet ovat kuin nakutusta, surinaa, virtauksia ja aaltoilevaa hengitystä, huokauksia tai hätäisiä sydämenlyöntejä. On vielä epävarmaa, mitä nämä äänet puista kertovat ja paljastuuko niiden kautta puiden tietoisuus. Mutta se niistä on voitu todeta, että kasvit ovat tietoisia ympäristöstään ja viestivät toistensa kanssa lukuisilla eri tavoilla. Projektin ei siten ole tarkoitus tuottaa vain orgaanis-elektronista musiikkia vaan myös nostaa tietoisuutta ympäristön ja puiden nykytilasta.

ETUSIVULLE NÄYTTELYT TULEVAT NÄYTTELYT MENNEET